دوره آنلاین و آموزش آنلاین چیست ؟
۳۰\<\۵۹\>\ دی\<\/\۵۹\>\

دوره آنلاین و آموزش آنلاین چیست ؟

  دوره آنلاین و آموزش آنلاین چیست ؟ دوره آنلاین و آموزش آنلاین چیست ؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی و استفاده ی گسترده از اینترنت در بین کشورهای مختلف، امکان برگزاری کلاس‌های آنلاین و آموزش‌های الکترونیکی به علت کمبود هزینه‌های رفت و آمد رایج شده است. کلاس آنلاین یا آموزش مجازی، به کلاس‌های آموزشی گفته می‌شود که با به کارگیری از تکنولوژی‌های جدید آموزشی به دانش آموزان و دانشجویان آموزش آنلاین می‌دهد. در این مقاله میخواهیم در رابطه با انواع کلاس‌های آنلاین و اینکه چه …