کد فعال سازی   :    85B18C581BG73ED5D2BC243AB871FJ63  

در حفظ و نگداری کد فعال سازی خود کوشا باشید، این کد یکتاست و در یک کامپیوتر قابل استفاده می باشد و بر اساس پروفایل کاربری ثبت نامی شما در بنتلی ایران گردیده. اکانت های کاربری مختلف دارای کد های مختلف هستند. استفاده های غیر مجاز و مازاد بر ظرفیت پیامد معلق شدن اکانت کاربری شما را در پی دارد. از انتشار و به اشتراک گذاری آن اجتناب نمایید.

 

نظر بدهید